Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

228/QĐ-STNMT
Quyết định Về việc trích kinh phí thường xuyên giao năm 2018 để rút dự toán đóng góp cho Cụm thi đua số III tổ chức công tác tổng kết thi đua khen thưởng năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
25/12/2018
25/12/2018
Số hiệu Trích yếu