Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

227/QĐ-STNMT
Quyết định về việc bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi cục Bảo vệ môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
24/12/2018
24/12/2018
Số hiệu Trích yếu