Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1072/STNMT-QLĐĐ
V/v báo cáo kết quả thực hiện xử lý các tồn tại trong việc quản lý, triển khai dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe tĩnh, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
24/12/2018
24/12/2018
Số hiệu Trích yếu