Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

340/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nhà máy Thủy điện Long Tạo - tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
24/12/2018
24/12/2018
Số hiệu Trích yếu