Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

338/TTr-STNMT
đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xdct: trụ sở làm việc ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
21/12/2018
21/12/2018
Số hiệu Trích yếu