Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1061/STNMT-TNN
V/v lấy ý kiến tham gia PA cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Mùn Chung 2, xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
20/12/2018
20/12/2018
Số hiệu Trích yếu