Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

333/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thửa đất của Công ty cổ phần dược vật tư y tế tỉnh Điện Biên tại địa bàn phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/12/2018
20/12/2018
Số hiệu Trích yếu