Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

336/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xdct: Đồn Na Cô Sa (435), xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/12/2018
20/12/2018
Số hiệu Trích yếu