Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1059/STNMT-KS
V/v yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
19/12/2018
19/12/2018
Số hiệu Trích yếu