Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1057/STNMT-MT
V/v thẩm định, đánh giá tiêu số 17 môi trường và an toàn thực phẩm trong XD nông thôn xã Quài Nưa - huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
18/12/2018
18/12/2018
Số hiệu Trích yếu