Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

330/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: xây dựng trường mầm non Nam Thanh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
18/12/2018
18/12/2018
Số hiệu Trích yếu