Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1050/STNMT-TNN
Tham gia ý kiến kiến hồ sơ bổ sung QH dự án thủy điện Nậm Mức 2, xã Nậm Nèm huyện Mường Chà tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
14/12/2018
14/12/2018
Số hiệu Trích yếu