Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

299/BC-STNMT
Kết quả rà soát quỹ đất dự kiến chuyển đổi chức năng sử dụng đất trên địa bàn TPĐBP và một số dự án chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiềng hàng năm
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
14/12/2018
14/12/2018
Số hiệu Trích yếu