Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

327/TTr-STNMT
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ TĐC khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn tổ dân phố 18, phường Him Lam (điểm tái định cư số 3, phường Him Lam) đợt 9
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
11/12/2018
11/12/2018
Số hiệu Trích yếu