Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

295/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định điều chỉnh bổ sung phương án dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ TĐC khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn tổ dân phố 18, phường Him Lam (điểm tái định cư số 3, phường Him Lam) đợt 9
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
11/12/2018
11/12/2018
Số hiệu Trích yếu