Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1166/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 - Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
10/12/2018
10/12/2018
Số hiệu Trích yếu