Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1007/STNMT-QLĐĐ
Về việc phúc đáp công văn số 1223/UBND-TNMT ngày 8/11/2018 của UBND huyện Mường Ảng về việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
06/12/2018
06/12/2018
Số hiệu Trích yếu