Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1005/CV-STNMT
V/v các tổ chức đã hết thời hạn ghi trong giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
06/12/2018
06/12/2018
Số hiệu Trích yếu