Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1802/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ cây trồng bị ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án: Xây dựng trụ sở Cục thuế tỉnh, thành phố Điện Biên Phủ.
UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Văn bản khác
Quyết định
05/12/2018
05/12/2018
Số hiệu Trích yếu