Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

326/TTr-STNMT
Đề nghị ban hành bổ sung thông báo thu hồi đất để phục vụ thực hiện dự án đầu tư XD khu đô thị mới Nam Thanh Trường trên địa bàn xã Thanh Hưng huyện ĐB và P Thanh Trường TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
05/12/2018
05/12/2018
Số hiệu Trích yếu