Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

324/TTr-STNMT
Dự thảo quyết định sửa đổi khoản 4 điều 10 và điều 44 quy chế ban hành kèm theo quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 3/6/2015
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
05/12/2018
05/12/2018
Số hiệu Trích yếu