Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

323/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dư án: Xây dựng thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
03/12/2018
03/12/2018
Số hiệu Trích yếu