Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

214/QĐ-STNMT
V/v cử viên chức đi học lớp đào tạo trung cấp đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ tại chức khóa 10 huyện ĐB năm học 2018-2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
29/11/2018
29/11/2018
Số hiệu Trích yếu