Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

322/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Long Tạo, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
29/11/2018
29/11/2018
Số hiệu Trích yếu