Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

320/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sdđ khi giao đất không thông qua hình thức đấu giá qsdđ khu đất tđc bản Nà Nhạn 3, xã Nà NHạn huyện Điện Biên thuộc dự án đầu tư xdct: Cải tạo nâng cấp tuyến đường Nà Nhạn - Mường Phăng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
29/11/2018
29/11/2018
Số hiệu Trích yếu