Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

318/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án đầu tư xdct: Dự án thủy điện Mùn Chung 2, xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
29/11/2018
29/11/2018
Số hiệu Trích yếu