Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

317/TTr-STNMT
Về việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và đề nghị cấp giấy phép khai thác cát làm công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư công nghệ Sơn thủy tại mỏ đội 6 xã Pom lót và độ 19 xã Nông Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
29/11/2018
29/11/2018
Số hiệu Trích yếu