Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

968/STNMT-KHTC
V/v kết quả sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
27/11/2018
27/11/2018
Số hiệu Trích yếu