Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

213/QĐ-STNMT
Thành lập Hội đồng thẩm định Phương án cải tạo phục hồi môi trường của dự án Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ bản Na Tông 1, 2 xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
23/11/2018
23/11/2018
Số hiệu Trích yếu