Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

316/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng: Nhà ở cán bộ, chiến sỹ trạm kiểm soát Nà Bủng - Đồn Biên phòng Nà Bủng, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/11/2018
26/11/2018
Số hiệu Trích yếu