Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

315/TTr-STNMT
Tờ trình: Về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ: Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
23/11/2018
23/11/2018
Số hiệu Trích yếu