Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

313/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án xây dựng: Đồn Na Cô Sa (435), xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
21/11/2018
21/11/2018
Số hiệu Trích yếu