Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

310/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đât XDCT: Trụ sở làm việc Ban QLDA các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/11/2018
20/11/2018
Số hiệu Trích yếu