Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

309/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đât xdct: Đường vào trường dạy nghề tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/11/2018
20/11/2018
Số hiệu Trích yếu