Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

308/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Thao trường huyện Nậm Pồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/11/2018
20/11/2018
Số hiệu Trích yếu