Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

307/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng công trình cở sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở phường Him Lam thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
20/11/2018
20/11/2018
Số hiệu Trích yếu