Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

305/TTr-STNMT
V/v đề nghị uỷ quyền cho UBND huyện Điện Biên Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: thuỷ điện Huổi Chan 1, xã Mường pồn, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
19/11/2018
19/11/2018
Số hiệu Trích yếu