Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

300/TTr-STNMT
V/v chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất có thu tiền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với công ty xăng dầu Điện Biên tại P Nam Thanh, TPĐBP tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
14/11/2018
14/11/2018
Số hiệu Trích yếu