Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

201/QĐ-STNMT
V/v thành tra, việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng đất đối với một số tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
12/11/2018
12/11/2018
Số hiệu Trích yếu