Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

297/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất tđc và giao đất có thu tiền sử dụng đất ... Cải tạo nâng cấp tuyến đường Nà Nhạn - Mường Phăng, huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
12/11/2018
12/11/2018
Số hiệu Trích yếu