Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

296/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Thủy điện Mùn CHung 2, xã Mùn Chung,huyện Tuần GIáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
0
12/11/2018
12/11/2018
Số hiệu Trích yếu