Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

295/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Quốc lộ 279-đi bản Nà Pen 1,2,3 xã Nà Nhạn huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
12/11/2018
12/11/2018
Số hiệu Trích yếu