Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

293/TTr-STNMT
V/v cho phép Công ty TNHH Hoàng Ánh tỉnh Điện Biên thuê đất để Khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Sín Sủ, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
09/11/2018
09/11/2018
Số hiệu Trích yếu