Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

292/TTr-STNMT
Về việc thu hồi đất của Hợp tác xã Dệt thổ cẩm thị xã Điện Biên Phủ (nay là thành phố Điện Biên Phủ) tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
09/11/2018
09/11/2018
Số hiệu Trích yếu