Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

294/TTr-STNMT
Tờ trình Về việc đề nghị thẩm định Dự toán kinh phí để thực hiện Đề cương nhiệm vụ: Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Tìa Dình ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
09/11/2018
09/11/2018
Số hiệu Trích yếu