Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

289/TTr-STNMT
v/v điều chỉnh, bổ sung điều 1 Quyết định 511/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh về việc cho phép Cty cổ phần thủy điện SoDIC Điện Biên thuê đất ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
06/11/2018
06/11/2018
Số hiệu Trích yếu