Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

914/STNMT-TNN
V/v đthu thập thông tin, tài liệu triển khai thực hiện dự án XD hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Công văn
06/11/2018
06/11/2018
Số hiệu Trích yếu