Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

907/CV-STNMT
V/v chính sửa báo cáo đanh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
05/11/2018
05/11/2018
Số hiệu Trích yếu