Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

284/TTr-STNMT
Về việc đề nghị ủy quyền cho UBND thành phố Điện Biên Phủ quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường vào trường dạy nghề tỉnh Điện Biên tại địa bàn phường Thanh Bình và công trình: Trụ sở làm việc Ban QLDA
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
05/11/2018
05/11/2018
Số hiệu Trích yếu