Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

283/TTr-STNMT
Đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư XD Nhà khách Cựu chiến binh tỉnh ĐB tại địa bàn P Him Lam TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
05/11/2018
05/11/2018
Số hiệu Trích yếu